FUNDAMENT LINIOWY EC SF 400kV

 Prefabrykowane fundamenty liniowe EC SF to nowość, którą dedykujemy pod linię 400kV. Charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, które zostały potwierdzone podczas badań przeprowadzonych u producenta. Fundamenty te zostały zaprojektowane przez biuro projektowe konstrukcyjne w SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. pod kierownictwem Pana Leszka Wiśniewskiego i Głównego Projektanta Piotra Czkuja. Projekt został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym i jest własnością WPŻ Elbud Gdańsk Sp. z. o.o. i SPIE Elbud Gdańsk S.A.

Dzięki innowacyjności i zminimalizowaniu kosztów budowy, fundamenty prefabrykowane EC SF  zostały z powodzeniem zastosowane do budowy linii 400kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń oraz Mikułowa – Czarna.

Zalety fundamentów prefabrykowanych EC SF 400kV:
– znacznie krótszy czas montażu w stosunku do fundamentów monolitycznych,

– zdecydowanie mniejsze ilości wymiany gruntów,

– mniejsze koszty prac ziemnych z wywozem/wymianą gruntów,
– brak szalunków,
– mniejsza powierzchnia wykopu,
– montaż słupów bezpośrednio po posadowieniu prefabrykatów,
– w odcinkach leśnych mniejsze opłaty ze względu na krótki czas montażu (liczony od czasu
rozpoczęcia do zakończenia prac),
– krótszy czas utrzymania drogi technologicznej do stanowiska,
– nie ma konieczności wykonywania izolacji przeciwwilgociowej w „warunkach budowlanych”
– brak kosztów ochrony – mniejsze prawdopodobieństwo kradzieży ze względu na gabaryt,
– gwarancja parametrów materiałów i jakości wykonania.

Poniżej przedstawiamy pełną gamę fundamentów EC SF dla linii 400kV.

Płyty ze zintegrowanymi szpilkami 400 kV

  Lp. Opis produktu

Waga jedn.

[kg]

KZ-65-2

Wyrywanie [kN]

Vz = 1126,
Hx=121,
Hy=87

Wciskanie [kN]

Vz = 1355,
Hx=145,
Hy=102

1. EC SF 300×380-3/362 [KZ-65-2] – szpilki M36 12 820
2. EC SF 300×380-3/422 [KZ-65-2] – szpilki M36 13 375
3. EC SF 300×460-3/267 [KZ-65/227] – szpilki M36 14 759
4. EC SF 300×460-3/317 [KZ-65/277] – szpilki M36 15 083
5. EC SF 300×460-3/362 [KZ-65-2] – szpilki M36 15 040
6. EC SF 300×460-3/422 [KZ-65-2] – szpilki M36 15 595
7. EC SF 300×560-3/267 [KZ-65/227] – szpilki M36 16 776
8. EC SF 300×560-3/317 [KZ-65/277] – szpilki M36 17 100
9. EC SF 300×560-3/362 [KZ-65-2] – szpilki M36 17 057
10. EC SF 300×560-3/422 [KZ-65-2] – szpilki M36 17 612

KZ-70

Wyrywanie [kN]

Vz = 1400,   Hx=140,
Hy=110

Wciskanie [kN]

Vz = 1650,   Hx=165,
Hy=130

11. EC SF 300×380-4/362 [KZ-70] – szpilki M42 13 030
12. EC SF 300×380-4/422 [KZ-70] – szpilki M42 13 594
13. EC SF 300×460-4/362 [KZ-70] – szpilki M42 15 250
14. EC SF 300×460-4/422 [KZ-70] – szpilki M42 15 814
15. EC SF 300×560-4/362 [KZ-70] – szpilki M42 17 348
16. EC SF 300×560-4/422 [KZ-70] – szpilki M42 17 912

KZ-80

Wyrywanie [kN]

Vz = 1650,   Hx=165,
Hy=130

Wciskanie [kN]

Vz = 2000,   Hx=200,
Hy=160

17. EC SF 300×380-4/362 [KZ-80] – szpilki M42 13 048
18. EC SF 300×380-4/422 [KZ-80] – szpilki M42 13 611
19. EC SF 300×460-4/362 [KZ-80] – szpilki M42 15 268
20. EC SF 300×460-4/422 [KZ-80] – szpilki M42 15 831
21. EC SF 300×560-4/362 [KZ-80] – szpilki M42 17 366
22. EC SF 300×560-4/422 [KZ-80] – szpilki M42 17 929

KZ-80-1

Wyrywanie [kN]

Vz = 2150,   Hx=260,
Hy=240

Wciskanie [kN]

Vz = 2400,   Hx=300,
Hy=280

23. EC SF 320×420-1/432 [KZ-80-1] – szpilki M42 21 330
24. EC SF 320×460-1/432 [KZ-80-1] – szpilki M42 22 294
25. EC SF 320×500-1/432 [KZ-80-1] – szpilki M42 23 263
26. EC SF 320×600-1/432 [KZ-80-1] – szpilki M42 25 757

Sprawdzenie nośności gruntów, reakcji – sił oddziałujących oraz prawidłowy dobór sworznia łączącego słup kratowy z fundamentem, powinien wykonać projektant, indywidualnie dla każdego stanowiska.

 

Badania wytrzymałościowe fundamentów EC SF 400kV

W celu potwierdzenia obliczeniowych parametrów wytrzymałościowych, od sierpnia 2017 do chwili obecnej przeprowadziliśmy szereg badań i testów.

W sierpniu 2017r. we współpracy z niezależnymi laboratoriami, jako pierwszy producent tego typu prefabrykatów w Polsce, przeprowadziliśmy test wytrzymałościowy fundamentu EC SF 300×380-4/362 [KZ-80]  (pomiar siły pionowej, powodującej wyrywanie fundamentu). Nośność fundamentu na wyrywanie według obliczeń określono na poziomie Vz = 1650kN. Badanie przebiegło pomyślnie, osiągnięto 2027kN (dalej nie próbowano ze względu na możliwość uszkodzenia układu hydraulicznego). Po odkopaniu nie stwierdzono żadnych oznak zniszczenia, przemieszczenia, rys czy uszkodzeń.

W maju 2018r. postanowiliśmy powtórzyć wyrywanie fundamentu EC SF 300×380-4/362 [KZ-80]  z jednoczesnym zadawaniem siły bocznej. Siły zadawane były skokowo po 300kN dla siły wyrywającej i 30kN dla siły bocznej. Osiągnięto maksymalne wartości 1846 kN dla siły wyrywającej oraz 187,9kN, przekraczając wartości graniczne fundamentu o ok. 12%. Podczas prób obecni byli przedstawiciele wielu renomowanych biur projektowych i wykonawczych: PSE, BSiPE Energoprojekt Poznań S.A., SPIE ELBUD GDAŃSK S.A., ELFEKO S.A., ENPROM Sp. z o.o., PBE Elbud Warszawa Sp. z o.o. Na zakończenie odkopaliśmy i umyliśmy fundament pod ciśnieniem. Każdy z uczestników badania miał możliwość obejrzenia fundamentu. Podobnie jak w ubiegłym roku na fundamencie nie znaleziono żadnych oznak uszkodzenia.

Na początku czerwca 2018r. przeprowadziliśmy próbę niszczącą fundament, która potwierdziła poprawność zaprojektowanych elementów i ze spokojem możemy oferować go naszym odbiorcom.

Firma WPŻ ELBUD GDAŃSK Sp. z o.o. chętnie nawiązuje współpracę z biurami projektowymi, doradza i dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy Państwu również pomoc w zakresie projektowania fundamentów – zamiana z monolitów na prefabrykaty (przy podaniu parametrów nośności gruntów). Wspólnie z Panem Leszkiem Wiśniewskim oraz Piotrem Czkujem (SPIE Elbud Gdańsk S.A.) dążymy do sprefabrykowania jak największej ilości fundamentów pod linię 400kV.

Pobierz sylwetki fundamentów oraz certyfikat

Wyprodukujemy Twój dom również z Twojego projektu, prześlij nam go do wyceny.

Wyceniamy tylko projekty będące już własnością inwestora.

Załącz projekt
Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności.