fbpx

Kontakt

Prezes Zarządu
Roman Dratwa

Dyrektor Zakładu
Rafał Zdrojewski

tel. 58 686 61 03 wew. 21
tel. 535 004 495
biuro@elbudgdansk.pl

Z-ca Dyrektora Zakładu
Adam Stankowski

tel. 58 686 63 80 wew. 23
tel. 601 332 138
biuro@elbudgdansk.pl

Przedstawiciel Handlowy
Tomasz Głąb

tel. 724 724 133
tomasz.glab@elbudgdansk.pl

Spec. Ds. Sprzedaży
Miłosław Sołdek

tel. 58 686 63 80 wew. 21
tel. 535 004 927
biuro@elbudgdansk.pl

Spec. Ds. Sprzedaży
Mateusz Kiedrowski

tel. 58 686 63 80 wew. 21
tel. 535 002 450
biuro@elbudgdansk.pl

Dział Zaopatrzenia
Szymon Dysarz

tel. 58 686 63 80 wew. 21
tel. 601 747 563
zaopatrzenie@elbudgdansk.pl

Spec. Ds. Sprzedaży
Łukasz Jaszewski

tel. 607 291 681
tel. 58 686 63 80 wew. 21
biuro@elbudgdansk.pl

Dział Kadr
Grażyna Bober

tel. 58 686 63 80 wew. 22
biuro@elbudgdansk.pl

Dział Księgowości
Halina Czapiewska

tel. 58 686 63 80 wew. 22
biuro@elbudgdansk.pl

WPŻ Elbud Gdańsk sp. z o.o.

Owśnice 1, 83-407 Łubiana
KRS: 0000510114
REGON: 222087756
NIP: 591 169 53 05
Kapitał zakładowy: 5 204 300 zł

Zakład Partnerski – Południe

ul. Smolnicka 10, 44-153 Sośnicowice
tel. 32 238 73 05
tel. 535 463 855