fbpx

Dofinansowanie projektu ramach działania 3.4

Informujemy że firma WPŻ Elbud Gdańsk sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Numer umowy: POIR.03.04.00-22-0270/20

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 239 723.31 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 239 723.31 PLN