Dofinansowania

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Nazwa projektu: Opracowanie typoszeregu innowacyjnych prefabrykowanych fundamentów studniowych dedykowanych względem słupów energetycznych różnego typu, wykorzystywanych do budowy linii średniego i wysokiego napięcia

Nazwa beneficjenta: Konsorcjum firm WPŻ Elbud Gdańsk sp. z o.o. i SPIE Elbud Gdańsk S.A.

Wartość projektu: 17 965 339,07 PLN

Wartość dofinansowania: 12 085 509,52 PLN

Okres realizacji w latach: 2021 – 2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 6/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka.

Celem przedmiotowego projektu jest opracowanie typoszeregu innowacyjnych prefabrykowanych fundamentów studniowych dedykowanych względem słupów energetycznych różnego typu, wykorzystywanych do budowy linii średniego i wysokiego napięcia.

W/w cel osiągnięty zostanie poprzez realizację przedmiotowego projektu B+R obejmującego realizację 4 Etapów w ramach badań przemysłowych oraz 2 Etapów w ramach prac rozwojowych. Projekt obejmować będzie także 1 etap w ramach tzw. prac przedwdrożeniowych.

Dofinansowanie projektu ramach działania 3.4

Informujemy że firma WPŻ Elbud Gdańsk sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Numer umowy: POIR.03.04.00-22-0270/20

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 239 723.31 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 239 723.31 PLN

Wyprodukujemy Twój dom również z Twojego projektu, prześlij nam go do wyceny.

Wyceniamy tylko projekty będące już własnością inwestora.

Załącz projekt
Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności.