Średnie parametry wytrzymałości

Średnie parametry wytrzymałości

kanałów kablowych

Ramy kanałowe

Nazwa produktu Odległość L [m] Obciążenie niszczące P  [kg] Moment zginający niszczący  (kNm)
Rama Ra 0,487 1 125,8 548,3
Rama R0a 0,322 1 702,4 548,2
Rama R1a 0,322 1 702,4 548,2
Rama R2a 0,487 1 125,8 548,3

Płyty kanałowe

Nazwa produktu Obciążenie niszczące [kN] Wytrzymałość na zginanie [Mpa]
Płyta P - 1 a M 6,0 7,0
Płyta P - 1 a 3,5 4,0
Płyta P - 0 a 5,8 6,5
Płyta P - 2 a 8,9 6,9
Płyta P - 3 a 11,5 6,0

Nadproża

Nazwa produktu Odległość między podporami L [mm] Szerokość przełomu nadproża d1 [mm] Wysokość przełomu nadproża
t [mm]
Obciążenie niszczące P  [N] Wytrzymałość na zginanie fcf [Mpa]
N0 1 290 74,00 100 11 260,00 29,44
N1 1 890 74,00 100 7 096,00 27,19
N2 887 70,50 100 8 847,00 20,22
N3 587 70,50 100 10 598,00 13,24

Facebook