Fundamenty liniowe – monolityczne typu SFM

Fundamenty liniowe - monolityczne SFM

zgodne-z-eurokod

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przedstawić najnowszy typoszereg fundamentów liniowym SFM (konstrukcja monolityczna), dedykowanych dla energetyki. Nowa linia fundamentów, stanowi alternatywne rozwiązanie dla dotychczas stosowanych fundamentów składanych SF.

Istotnym aspektem odnoszącym się do prezentowanych prefabrykatów jest fakt, iż jako pierwsze na polskim rynku spełniają wszystkie obostrzenia, określone w aktualnym pakiecie normalizacji EUROKOD II, co jednocześnie wpisuje się w oczekiwania wiodących Inwestorów. 

Zalety SFM:

  • Wyeliminowanie śrub oraz procesu ich montażu, pozwala generować oszczędności oscylujące na poziomie 400-600 PLN netto/fund.
  • Monolityczna konstrukcja, jest gwarantem wyższych parametrów wytrzymałościowych na oddziałujące siły (patrz. tabela nośności)
  • W stosunku do standardowych SF, wykluczono konieczność malowania wewnętrznego otworu cylindrycznego trzonu. Skutkuje to zmniejszeniem powierzchni malowania w stosunku do standardowych SF, nawet o 15%.
  • System kołpaka ochronnego, stanowi standardowy element SFM, efektywnie chroniący głowicę trzonu - kołpak ochronny.

Wzór niniejszych produktów jest zastrzeżony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Kopiowanie i rozpowszechnianie projektu wymaga pisemnej autoryzacji WPŻ Elbud Gdańsk sp. z o. o. Wiąże się to m.in. z całkowitym zakazem produkcji (także produkcji próbnej), przez wszystkie pozostałe podmioty gospodarcze - instytucjonalne lub osoby indywidualne.
Przedmiotowe zastrzeżenie, stosuje się z wyłączeniem biur projektowych - projektantów indywidualnych, zachowujących prawo do kopiowania
i stosowania opublikowanych przez nas materiałów, celem zastosowania fundamentów typoszeregu SFM w opracowywanych przez siebie projektach.

 

Tabela porównawcza SF - SFM

Dlaczego warto wybrać SFM? Tabela porównawcza fundamentów liniowych SFM (zgodne z Eurokod2) – SF (brak zgodności z Eurokod 2).

Sprawdzenie nośności gruntów, reakcji - sił oddziałujących oraz prawidłowy dobór sworznia łączącego słup kratowy
z fundamentem, powinien wykonać projektant, indywidualnie dla każdego stanowiska.

Nazwa fundamentu

Typ SFM

Nazwa fundamentu

Typ SF

Dzięki zastosowaniu monolitycznych fundamentów SFM, wyeliminowano relatywnie kosztowną konieczność zastosowania śrub łączących płytę z trzonem, jak miało to miejsce w przypadku fundamentów SF. Orientacyjne koszty skręcania płyty z trzonem w fundamencie SF. Ten zakres prac nie dotyczy SFM. Orientacyjne koszty malowania – izolacji wewnętrznego wydrążenia trzonu w typie SF. Ten zakres prac nie dotyczy SFM. ¹Suma oszczędności na jednym fundamencie, wynikających z zastosowania SFM
[PLN netto]
SFM SF [PLN netto] SFM SF [PLN netto]
SFM-200/265/KZ2 SF 200/240 [KZ-2] 12xM24 S355 (- 240,00 zł) 0,00 120,00 0,00 29,00 389,00
SFM-200/265/KZ3 SF 200/240 [KZ-3] 12xM24 S355 (- 240,00 zł) 0,00 120,00 0,00 29,00 389,00
SFM-200/265/KZ40 SF 200/240-40 [KZ-40] 12xM24 S355 (- 240,00 zł) 0,00 120,00 0,00 29,00 389,00
SFM-230/265/KZ2 SF 230/240 [KZ-2] 12xM24 S355 (- 240,00 zł) 0,00 120,00 0,00 29,00 389,00
SFM-230/265/KZ3 SF 230/240 [KZ-3] 12xM24 S355 (- 240,00 zł) 0,00 120,00 0,00 29,00 389,00
SFM-230/265/KZ40 SF 230/240-40 [KZ-40] 12xM24 S355 (- 240,00 zł) 0,00 120,00 0,00 29,00 389,00
SFM-200/335/KZ4 SF 200/310-1 [KZ-4] 8xM30 S355 (- 208,00 zł) lub 12xM24 S355 (- 240,00 zł) 0,00 120,00 0,00 29,00 357,00 - 389,00
SFM-200/335/KZ5 SF 200/310-2 [KZ-5] 12xM30 S355 (- 312,00 zł) 0,00 120,00 0,00 29,00 461,00
SFM-200/335/KZ6 SF 200/310-3 [KZ-6] 8xM36 S355 (- 320,00 zł) 0,00 120,00 0,00 29,00 469,00
SFM-200/335/KZ40 SF 200/310-40 [KZ-40] 8xM30 S355 (- 208,00 zł)  lub 12xM24 S355 (- 240,00 zł) 0,00 120,00 0,00 29,00 357,00 - 389,00
SFM-230/335/KZ4 SF 230/310-1 [KZ-4] 8xM30 S355 (- 208,00 zł) lub 12xM24 S355 (- 240,00 zł) 0,00 120,00 0,00 29,00 357,00 - 389,00
SFM-230/335/KZ5 SF 230/310-2 [KZ-5] 12xM30 S355 (- 312,00 zł) 0,00 120,00 0,00 29,00 461,00
SFM-230/335/KZ6 SF 230/310-3 [KZ-6] 8xM36 S355 (- 320,00 zł) lub 12xM30 S355 (- 312,00 zł) 0,00 120,00 0,00 29,00 461,00 - 469,00
SFM-230/335/KZ40 SF 230/310-40 [KZ-40] 8xM30 S355 (- 208,00 zł)  lub 12xM24 S355 (- 240,00 zł) 0,00 120,00 0,00 29,00 357,00 - 389,00

¹ Wartość ta może ulegać minimalnym wahaniom m.in. w zależności od cen zakupowych śrub,
komponentów izolacyjnych oraz rzeczywistych kosztów roboczogodziny.

 

 

Tabela wytrzymałości fundamentów liniowych
typu F, SF oraz SFM

1. Podane siły nie zawierają współczynnika konsekwencji zniszczenia.
2. Przedstawione wartości dopuszczalnych obciążeń określają wytrzymałość stopy fundamentowej jako konstrukcji żelbetowej, poddanej obciążeniom przekazanym ze słupów elektroenergetycznych. Stopy fundamentowe zostały zaprojektowane tak aby przejąć maksymalne obciążenie dopuszczone dla przypisanej kotwy zawiasowej.
3. Nośność fundamentu w gruncie dla każdej stopy fundamentowej wyznacza projektant stanowiska, stosownie do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych.
4. Nośność sworznia łączącego słup kratowy ze stopą fundamentową wyznacza projektant stanowiska.

Lp. Typ fundamentu Kotwa Gatunek stali Sc [kN] Sw [kN] H dla Sc[kN] Śruby Waga [kg]
Kotwa Sworzeń H dla Sw[kN]
1. F 115/200 KZ-2 S235 S235 130 110 20 1
Jeżeli cała siła pozioma działa
w kierunku ┴ to max 18kN
- 1200
2. F 150/200-1 KZ-2 S235 S235 130 110 20 1
Jeżeli cała siła pozioma działa
w kierunku ┴ to max 18kN
- 1500
3. F 150/200-2 KZ-3 S235 S235 260 190 27 - 1500
4. F 160/230 KZ-3 S235 S235 310 240 35 - 2000
5. F 180/250 KZ-3 S235 S235 310 240 35 - 2300
6. SFM 200/265 KZ-2 S235 S235 130 110 20 1
Jeżeli cała siła pozioma działa w kierunku ┴ to max 18kN
- 3100
7. SFM 200/265 KZ-3 S335 S335 450 360 55 - 3100
8. SFM 200/265 KZ-40 S355 S450 535 500 80 - 3100
9. SFM 230/265 KZ-2 S235 S235 130 110 20 1
Jeżeli cała siła pozioma działa
w kierunku ┴ to max 18kN
- 3550
10. SFM 230/265 KZ-3 S335 S335 450 360 55 - 3550
11. SFM 230/265 KZ-40 S355 S450 535 500 80 - 3550
12. SFM 200/335 KZ-4 S355 S355 450 360 63 - 3900
13. SFM 200/335 KZ-5 S355 S450 550 500 80 - 3900
14. SFM 200/335 KZ-6 S355 S355 810 640 80 - 3900
15. SFM 200/335 KZ-40 S355 S450 535 500 80 - 3900
16. SFM 230/335 KZ-4 S355 S355 450 360 63 - 4200
17. SFM 230/335 KZ-5 S355 S450 550 500 80 - 4200
18. SFM 230/335 KZ-6 S355 S355 810 640 80 - 4200
19. SFM 230/335 KZ-40 S355 S450 535 500 80 - 4200
20. SF 230x300/250 KZ-3 S355 S355 450 360 55 M24 3900
21. SF 230x300/250-40 KZ-40 S355 S355 450 360 65 M24 3900
22. SF 230x300/320-1 KZ-4 S355 S355 450 360 63 M30 4250
23. SF 230x300/320-2 KZ-5 S355 S450 550 500 80 M30 4250
24. SF 230x300/320-3 KZ-6 S355 S355 810 640 80 M30 4250
25. SF 230x300/320-4 KZ-6 S355 S355 880 700 100 1

Jeżeli cała siła pozioma działa
w kierunku ┴ to max 90kN

M36 4250
26. SF 230x300/320-40 KZ-40 S355 S355 450 450 70 M30 4250
27. SF 230x300/320-60 KZ-60 S355 S450 880 700 120 M36 4250
80
28. SF 230x340-1/250 KZ-3 S355 S355 450 360 55 M24 4400
29. SF 230x340-1/250-40 KZ-40 S355 S355 450 360 65 M24 4400
30. SF 230x340-1/320-1 KZ-4 S355 S355 450 360 63 M30 4750
31. SF 230x340-1/320-2 KZ-5 S355 S450 550 500 80 M30 4750
32. SF 230x340-2/320-3 KZ-6 S355 S355 810 640 80 M36 4750
33. SF 230x340-2/320-4 KZ-6 S355 S355 880 700 100 1

Jeżeli cała siła pozioma działa
w kierunku ┴ to max 90kN

M36 4750
34. SF 230x340-1/320-40 KZ-40 S355 S355 450 450 70 M30 4750
35. SF 230x340-2/320-60 KZ-60 S355 S450 880 700 120 M36 4750
80
36. SF 230x340-3/320-5 KZ-7 S265 S450 1100 900 130 M36 5150
37. SF 230x340-3/320-65 KZ-65 S355 S355 1100 900 130 M36 5150
38. SF 300x380-1/250 KZ-3 S355 S355 450 360 55 M36 6900
39. SF 300x380-1/250-40 KZ-40 S355 S355 450 360 65 M36 6900
40. SF 300x380-1/320-1 KZ-4 S355 S355 450 360 63 M36 7250
41. SF 300x380-1/320-2 KZ-5 S355 S450 550 500 80 M36 7250
42. SF 300x380-1/320-3 KZ-6 S355 S355 810 640 80 M36 7250
43. SF 300x380-1/320-40 KZ-40 S355 S355 450 450 70 M36 7250
44. SF 300x380-1/320-4 KZ-6 S355 S355 880 700 100 1

Jeżeli cała siła pozioma działa
w kierunku ┴ to max 90kN

M36 7250
45. SF 300x380-2/320-5 KZ-7 S265 S450 1100 900 130 M36 7650
46. SF 300x380-1/320-60 KZ-60 S355 S450 880 700 120 M36 7250
80
47. SF 300x380-2/320-65 KZ-65 S355 S355 1100 900 130 M36 7650
48. SF 300x380-3/320-65-2 KZ-65-2 S355 S450 1355 - 180 M36 12000
- 1126 150

Należy sprawdzić kotwę na indywidualne obciążenia w zależności od rozkładu sił poziomych.

fundamenty-liniowe-sfm-wpz-elbud-gdansk

Facebook