Platforma obliczeniowa

PLATFORMA OBLICZENIOWA DLA PROJEKTANTÓW

Korzystając z poniższych opcji, Prosimy wskazać pożądane parametry fundamentu. W przypadku gdy system
nie wygeneruje żadnej propozycji,  sugerujemy w ramach przyjętej tolerancji, skorygować zadane wcześniej dane.

Sprawdzenie nośności gruntów, reakcji - sił oddziałujących oraz prawidłowy dobór sworznia łączącego słup kratowy
z fundamentem, powinien wykonać projektant, indywidualnie dla każdego stanowiska.

Fundamenty stacyjne typu F, dla energetyki
Rodzaj podłoża

Docisk

Wyrywanie

Przesuw

Obrót


Facebook