Plan Połączenia spółek WPŻ Elbud Gdańsk Sp. z o.o. w Owśnicach i Biovis Sp. z o.o. w Sośnicowicach

Zarząd WPŻ Elbud Gdańsk Sp. z o.o. w Owśnicach, działając na podstawie art. 500 § 2 ¹ Kodeksu spółek handlowych, udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia spółek WPŻ Elbud Gdańsk Sp. z o.o. w Owśnicach i Biovis Sp. z o.o. w Sośnicowicach łączących się przez przejęcie.

Pełną dokumentację można pobrać pod adresem: www.bit.ly/plan-polaczenia.

Facebook