Tabela wytrzymałości

Tabela wytrzymałości

Sprawdzenie nośności gruntów, reakcji - sił oddziałujących oraz prawidłowy dobór sworznia łączącego słup kratowy z fundamentem, powinien wykonać projektant, indywidualnie dla każdego stanowiska.

Podczas pobierania lub kopiowania dokumentacji oraz materiałów opublikowanych na oficjalnej witrynie internetowej www.elbudgdansk.pl, prosimy zwrócić uwagę, iż część z nich traktuje w kwestii produktów & projektów zastrzeżonych w urzędzie patentowym lub objętych wyłącznym prawem WPŻ Elbud Gdańsk sp. z o. o. do wzoru przemysłowego.
Wynikiem powyższego, popełnienie działań wykonawczych lub produkcyjnych, naruszających przedmiotowe prawa WPŻ Elbud Gdańsk Sp. z o. o., może skutkować podjęciem przez Nas stosownych działań prawnych, celem ochrony tychże praw oraz uzyskania rekompensaty. Niniejsze zastrzeżenie dotyczy zarówno osób – podmiotów fizycznych oraz podmiotów instytucjonalnych.

Facebook